دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - E134 1397/8/2 1397/8/15 آبفا اهواز, 8

12

96 0.8
آشنایی با نحوه تملک اراضی طرح های عمرانی دولتی و عمومی - E170 1397/8/2 1397/8/15 تولید برق حرارتی, 5

8

40 0.333
انواع صورتهای مالی - E171 1397/8/2 1397/8/21 تولید برق حرارتی, 28

18

504 4.2
کار گروهی (تیم کاری) - E172 1397/8/2 1397/8/21 تولید برق حرارتی, 6

20

120 1
آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری - E166 1397/8/1 1397/8/12 برق زنجان, 48

4

192 1.6
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه - E160 1397/7/29 1397/8/13 آب آذربایجان شرقی, توزیع آذربایجان غربی, 29

22

638 5.316
آشنایی با رسانه و فضای مجازی - F87 1397/7/28 1397/8/9 مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران, 15

8

120 1
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث - F94 1397/7/28 1397/8/9 آب منطقه ای آذربایجان شرقی, برق آذربایجان, 38

8

304 2.533
تفکر استراتژیک - E146 1397/7/24 1397/8/9 آبفا روستایی زنجان, 24

18

432 3.6
منشور حقوق شهروندی - F79 1397/7/24 1397/8/2 آبفا اهواز, 20

6

120 1
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری - F95 1397/7/23 1397/8/2 توزیع برق خوزستان, 127

8

1016 8.466
پدافند غیر عامل - B23 1397/7/22 1397/8/5 واحد آموزشی گیلان, 32

18

576 4.8
کلیات پیشگیری از وقوع جرم - E159 1397/7/22 1397/8/5 آب منطقه ای آذربایجان شرقی, توزیع آذربایجان غربی, 41

8

328 2.733
استقرار نظام مدیریت دانش در صنعت آب و برق از دیدگاه سازمان بهره وری آسیایی _D15 1397/7/21 1397/8/5 نیروگاه طرشت, 23

18

414 3.45
حقوق شهروندی در نظام اداری - F107 1397/7/21 1397/8/5 آب آذربایجان غربی, برق آذربایجان, 57

8

456 3.8
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک - E158 1397/7/18 1397/8/2 آب منطقه ای آذربایجان شرقی, 15

8

120 1
ارزیابی کار و زمان - E165 1397/7/18 1397/8/5 برق خوزستان, 67

30

2010 16.75
مستند سازی تجربیات - E144 1397/7/17 1397/8/2 آبفا روستایی مازندران, 6

16

96 0.8
کار گروهی (تیم کاری) - E164 1397/7/17 1397/8/5 حوزه ستادی وزارت نیرو, 142

20

2840 23.66
آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه - E167 1397/7/16 1397/8/2 آب زنجان, 12

18

216 1.8
پرسش ها و پاسخ های اعتقادی - F102 1397/7/15 1397/8/5 برق منطقه ای کرمان, 28

28

784 6.533

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

771

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

1176

تعداد دوره ها

21